Thứ Tư, 14 tháng 3, 2018

zip code Pos surabaya

cek resi pos bandar lampung

 
Pos Indonesia có hai đơn vị khác là Dana Pensiun Pos Indonesia (Dapenpos) và Politeknik Pos Indonesia. Dapenpos được có mặt trên thị trường để mang lại ích lợi cho các bạn của họ bằng cách quản lý khoản tiền cấp dưỡng hưu vào thời khắc nghỉ hưu. Trong khi, Politeknik Pos Malaysia được thành lập để sản xuất chất lượng cao giỏi trong ngành. Họ xây dựng sự tín nhiệm của họ trong lĩnh vực bưu chính và hậu cần phê chuẩn giai đoạn học tập và nghiên cứu, và DV cộng đồng.Tầm nhìn của họ là trở nên nhà phục vụ dịch vụ bưu chính viễn thông từ phương Đông với khẩu hiệu "We Carry Missions". Họ xây dựng ngày mai của họ bằng cách ứng dụng Quản trị doanh nghiệp Tốt (GCG) là một trong những nỗ lực của họ trong việc cải thiện hiệu suất của đơn vị.Theo Pos Indonesia, có một số tổ chức con là PT Pos Logistics Indonesia, nhà phục vụ biện pháp hậu cần hàng đầu tại Indonesia và PT Pos Properti Indonesia, quản lý kd bất động sản và các dịch vụ can dự khác. chung cục, họ cũng quản lý và tăng trưởng mạng intranet ưng chuẩn PT Bhakti Wasantara Net (BWN).


 

 

 

 

 

 

 

 

https://about.me/posindonesia


 

 

 

 

 

 

 

 
kode pos indonesia 2015 PT Pos Indonesia (Persero) được ra đời vào ngày 25 tháng 6 năm 1995 tại Indonesia. Trước khi chuyển sang doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn (LLC), Pos Indonesia đã sang một số thay đổi về tình trạng đơn vị khởi đầu từ cơ quan Bưu chính, ĐT và Zalo (PTT), sau đó chuyển thành Perusahaan Negara Pos của Telekomunikasi (PN Postel). Vào năm 1965, nó được đổi thành Perusahaan Negara Pos dan Giro và Perum Pos dan Giro vào năm 1978. Sau 17 năm tồn tại, họ đã đổi thành đơn vị trách nhiệm hữu hạn (LLC), tên của PT Pos Indonesia (Persero) mà vẫn còn ngày hôm nay. 

 

  

 

 

 

 

kantor pos indonesia call center


 

 
pos indonesia bumn Pos Indonesia cung cấp các DV tốt hơn cho các bạn của họ theo thời kì. Hiện tại, họ có khoảng 24.000 điểm đón / bưu điện, đến cả quận, kể cả địa điểm từ xa ở Indonesia. thích hợp với tiến bộ khoa học, Pos Indonesia đã có 3.800 bưu cục trực tuyến và họ cũng tạo ra Hệ thống mã bưu điện hoặc cốt được gọi là Sistem Kode Pos để tạo tiện lợi cho việc xử lý bưu kiện trong nước và dễ dàng lấy ra với xác thực.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét