Thứ Năm, 8 tháng 2, 2018

Phương pháp Đi Backlink Redirects tối ưu

Bốn bước Web Backlink Redirects an toàn


Mua Backlink redirect uy tín - Bí quyết chuyển tiếp địa chỉ URL của web site bị thay đổi trong trong quá khứ bởi những spammers và phần lớn máy trên dưới gặp phải cạnh tranh trong việc xác định. như vậy nếu bạn có ý định dùng khoa học chuyển hướng cho cửa hàng URL trên trang thì bạn chỉ nên ứng dụng chuyển hướng URL với code 301 hoặc 302 được khuyến cáo sử dụng bởi Google.
Phương thức Cài đặt redirect 301
Bước 1: bảo đảm chắc chắn server Apache của bạn hỗ trợ mod_rewrite cho phép sử dụng .htaccess để vận dụng redirect 301 .
Bước 2: Tải tệp tin .htaccess từ thư mục gốc chứa các URL của bạn. phải bạn không có tệp tin .htaccess trong thư mục gốc thì bạn phải tạo nó với trình soạn thảo text như Notepad, Ultraedit hay EditPadPro, v.v. Phải kiên cố rằng bạn viết đúng tên và có dấu chấm “.” đầu tệp tin.
Bước 3: Tập tin .htaccess là tập tin không chứa tên, chỉ chứa đuôi. Nên chẳng thể tải lên (upload) được. Gợi ý cho bạn mẹo nhỏ, bạn hãy tạo tập tin text bất kỳ dưới máy, up lên server rồi mới đổi tên thành .
Bước 4: Sau khi tải tệp tin .htaccess xuống máy, nếu đã có các dòng lệnh trước đó thì hãy chu đáo đừng cách tân giả dụ bạn không chắc, tốt nhất hãy sao lưu một bản để phòng trường hợp cấp thiết bạn vẫn có thể quay trở lại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét